top of page
"Tầm nhìn xa, hành động mạnh mẽ, kỷ luật cùng với đức hy sinh là yếu tố quyết định làm nên những con người vĩ đại, tập thể vĩ đại"

Mr Nguyễn Duy Trinh
CEO

Sứ mệnh

Phú Hưng sẽ góp phần cho một Việt nam Phú Quý và Hưng thịnh

Chúng tôi hiểu rằng khi mỗi con người hạnh phúc cũng là gia đình hạnh phúc và quốc gia hạnh phúc. Phú Hưng có sứ mệnh đem đến cho mỗi khách hàng những không gian sống mơ ước, những tổ ấm hạnh phúc, xum họp. Góp phần  nhỏ công sức chung tay tạo nên những con người hạnh phúc, những gia đình hạnh phúc để xây dựng một Việt Nam "Hạnh phúc, Phú Quý và Hưng thịnh". Đó cũng là lý do, là động lực của  những con người Phú Hưng và cũng là thương hiệu Phú Hưng !

Tận tâm, tận lực, tận tình với khách hàng là bổn phận của mỗi con người Phú Hưng

Nguyễn Duy Trinh

CEO

Thiết kế nội thất Gia đình

Chúng tôi hiểu rằng khi mỗi con người hạnh phúc cũng là gia đình hạnh phúc và quốc gia hạnh phúc. Phú Hưng có sứ mệnh đem đến cho mỗi khách hàng những không gian sống mơ ước, những tổ ấm hạnh phúc, xum họp. Góp phần  nhỏ công sức chung tay tạo nên những con người hạnh phúc

Đội ngũ Lãnh Đạo

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Mr Nguyễn Duy Trinh

CEO

Describe the team member here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Mr Nguyễn Duy Trinh

PGĐ Kinh Doanh

Describe the team member here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Mr Hoàng Văn Tuyên

PGĐ Nhân sự

Describe the team member here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Mr Hoàng Văn Tuyên

PGĐ Nhân sự

Describe the team member here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Đội ngũ Cán bộ nòng cốt

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Mr Đặng Văn Hiệp

Chủ tịch HĐQT

Mr Đặng Văn Hiệp

Chủ tịch HĐQT

Mr Đặng Văn Hiệp

Chủ tịch HĐQT

Mr Đặng Văn Hiệp

Chủ tịch HĐQT

Mr Đặng Văn Hiệp

Chủ tịch HĐQT

Tại Phú Hưng, chúng tôi xây dựng một tập thể gia đình dựa trên sự hợp tác gắn kết, tương trợ và cùng nhau phát triển!

Gia nhập đội ngũ của chúng tôi !

Chúng tôi mong muốn và hy vọng  được hợp tác và phát triển cùng bạn. Ứng tuyển để gia nhập và  trở thành thành viên của chúng tôi ngay hôm nay  để cùng chúng tôi và tham gia những dự án phát triển đầy thử thách nhé!

Xác nhận gửi đi
bottom of page