top of page
Team spirit

At Phu Hung, we build a family based on close cooperation, mutual support and development together!

Recruitment

We are growing strongly and with our big vision, there are many exciting career opportunities in our creative and collaborative working environment.

Apply now

Coming to us, you will explore and develop your creative abilities in a highly creative and proactive team.

At our company, we offer many benefits to help you grow your career. With our career development opportunities, employee training programs and competitive salaries, you'll get the support you need to succeed.

Apply now

Here, you will cooperate with the enthusiastic Board of Directors in developing the capacity of the company's human resources team.

This is the space to introduce the team and what makes it special. Describe the team culture and work philosophy. To help site visitors connect with the team, add details about team members' experience and skills.

Describe the team members here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Mr. Nguyen Duy Trinh

CEO

Describe the team members here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Mr. Nguyen Duy Trinh

Deputy Director of Business

Describe the team members here. Write a brief description of their role and responsibilities, or a short bio with a background summary.

Mr. Hoang Van Tuyen

Deputy Director of Human Resources

Along with a team of united, enthusiastic and talented staff

This is the space to introduce the team and what makes it special. Describe the team culture and work philosophy. To help site visitors connect with the team, add details about team members' experience and skills.

Full Name 06

Job Title

Full Name 05

Job Title

Full Name 01

Job Title

Full Name 02

Job Title

Full Name 03

Job Title

Full Name 04

Job Title

Design department

We look forward and hope to cooperate with you and develop with you. Please apply to join and be a member of our team today!

Quản lý phân xưởng

Bộ phận Sản xuất

5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ứng tuyển ngay

20000000

Quản lý điều hành hệ thống sản xuất đáp ứng kế hoạch và các tiêu chí theo yêu cầu

Nhân viên hành chính

Hành chính nhân sự

Proficient in Adobe Photoshop and Illustrator

Ứng tuyển ngay

500

Create visual designs for marketing materials

Trưởng Phòng Marketing

Phòng Marketing

Experience with user interface design tools

Ứng tuyển ngay

600

Design user-friendly interfaces for web and mobile applications

Nhân viên Content

Phòng Marketing

Knowledge of fashion trends and sewing techniques

Ứng tuyển ngay

700

Create original clothing designs and oversee production

Nhân viên Thiết kế Nội thất

Phòng Thiết kế

Strong spatial awareness and knowledge of design principles

Ứng tuyển ngay

800

Create functional and aesthetically pleasing interior spaces

Nhân viên Kinh doanh

Phòng Kinh doanh

Proficiency in CAD software and understanding of manufacturing processes

Ứng tuyển ngay

900

Design consumer products that are both practical and visually appealing

Join our team !

We look forward and hope to cooperate and develop with you. Apply to join and become our member today to join us and participate in challenging development projects!

Select the department to apply for
Confirm sending

Môi trường làm việc chuyên nghiệp. Được hợp tác với các đồng nghiệp đầy thân thiện.

01

Được đào tạo chuyên môn liên tục, nâng cao trình độ có nhiều cơ hội để phát triển nghề nghiệp

02

Được đào tạo kỹ năng quản lý, lãnh đạo và có nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

03

Được hưởng các chế độ nghỉ lễ, du lịch hàng năm và các hoạt động văn hóa doanh nghiệp phong phú

04

Chế độ lương thưởng minh bạch và công bằng. Được hưởng nhiều quyền lợi, tăng lương định kỳ

05

Đầy đủ các chế độ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước

06

QUYỀN LỢI NHÂN VIÊN

Tại Nội thất Phú Hưng, chúng tôi luôn đề cao quyền lợi và những mong muốn của nhân viên. Chúng tôi tin rằng, nếu nhân viên của chúng tôi được đối xử tốt, họ sẽ làm việc tốt hơn và mang lại giá trị cho khách hàng của chúng tôi.

bottom of page